שם: מעגלים בעברית

 
 

מחברים: ד”ר ת’איר קיזל

 
 

כיתה : כיתה ט

 
 
 

הוצאה לאור: 8.9.20

מדריך למורה מעגלים בעברית

תוכנית שנתית מעגלים כיתה ז

מיפויים למעגלים בעברית

דפי העשרה למעגלים בעברית