שם: מעגלים בעברית

 
 

מחברים: ד”ר ת’איר קיזל

 
 

כיתה : כיתה ז

 
 
 

הוצאה לאור: 5.7.20

מדריך למורה מעגלים בעברית

תוכנית שנתית מעגלים כיתה ז

מיפויים למעגלים בעברית

דפי העשרה למעגלים בעברית